Dela med dig

om medlaren

Medlarens utgångspunkt är att den
goda arbetsplatsen är lönsam.

Medlaren jobbar med att:

Medling
Katja Ekvall-Magnusson

- bidra till en organisation som har ledare och medarbetare som uppfattar och klarar av att hantera konflikter innan de blir för krävande och tar energi, tid och kapacitet från det som egentligen är verksamhetens mål.
- underlätta för parter som redan är i konflikt att hitta lösningar till gagn för människorna och verksamheter
- vägleda till en personlig utveckling som ledare eller annan nyckelperson för dig som vill bli bekvämare i förhållningssättet till medarbetare med utgångspunkt i konflikthantering

Med många års praktisk erfarenhet från chefs- och ledarroller på olika typer av arbetsplatser i kombination med en god teoretisk grund känner jag mig stå på en stabil plattform för mina uppdrag.

Några erfarenheter från arbetslivet:
Chef med personalansvar, både inom privat och ideell sektor
Internationell erfarenhet, bl.a. som internationellt ansvarig på Medborgarskolans Riksorganisation
Projektledare vid flera större projekt, bl.a. åt Svenska Röda korset, Länsstyrelsen Västerbotten och EU-projektet Nexus.
Drivit egna företag under flera år, bl.a. organisationskonsultföretaget Pagurus AB.
Utvecklat verksamheter och bidragit under etableringar främst inom utbildnings- och arbetsmarknadssfären både som deltagare i styrelser, ledningsgrupper och som anställd

Något om utbildningsbakgrunden:
Fil. kand i rättsvetenskap, Luleå universitet
Förhandling och Medling, Luleå universitet
Arbets- och organisationspsykologi A och B, Umeå Universitet
Konfliktkunskap, flera kurser hos Thomas Jordan
Motiverande samtal, MI, grundutbildning Eva Hydén
UGL, utveckling grupp och ledare Försvarshögskolan
Mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter, Ola Schenström

Medlaren samarbetar t.ex. med arbetslivspsykologer, karriärrådgivare, jämställdhetsexperter, jurister, andra organisationskonsulter och medlare.

Till toppen