Dela med dig

MEDLING

MEDLING VID ARBETSPLATSKONFLIKTER

MedlingMedling är en speciell metod för att lösa och hantera konflikter. Tanken bakom medling är att det är parterna i konflikten som är experter på själva konflikten, men medlaren är expert på att leda parterna in i att kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt för att lösa konflikten.
Medlaren är en tredje opartisk person som båda parter känner förtroende för, och tillåter leda själva medlingsmötena. All information som förekommer i anslutning till medlingen, vid eventuella separata möten och vid själva medlingstillfällena behandlas konfidentiellt så att det blir ett så öppet och prestigelöst klimat som möjligt under medlingen.

Medling som metod passar bra vid olika typer av arbetsplatskonflikter, det finns dock några situationer då medling inte är den bästa metoden. När ni tar kontakt med Medlaren för att ta itu med någon form av konflikt så tittar vi tillsammans på förutsättningarna för att använda medling.

Medling - ett enklare sätt att lösa tvister

I augusti 2011 infördes en ny lag om medling.

Lagen innebär att parterna i en tvist har getts större möjligheter att lösa tvisten utanför domstolen. För de inblandade kan det ge besparingar av tid, pengar och på det rent mänskliga planet. Att parterna väljer att prova medling istället för att gå direkt till domstol ger dem chansen att påverka innehållet i en överenskommelse mycket starkt, processen kan kosta mindre än vad en rättegång gör både i form av pengar till ombud även i de fall rättskydd ingår men kanske framförallt med tanke på den påfrestning som medverkan i domstol ofta medför.

Om parterna i en tvist som lösts via medling utanför domstol inte följer överenskommelsen är det som medlats fram bindande och kan användas direkt i domstol för att få den felande parten att fullfölja sin del.

För mer information och kontakta Medlaren.

Top