Dela med dig

individuell Vägledning/chefsstöd

Chef/Ledarstöd

ChefsstödEn av de uppgifter som ingår i ledarskapet är att kunna hantera konflikter som uppkommit på arbetsplatsen. Inte alltför sällan kan dock konflikterna kännas övermäktiga, ibland kan man själv som ledare vara en del av en konflikt, eller inte känna att man har de verktyg och den färdighet som behövs för att kunna hantera en konflikt som uppstått på arbetsplatsen oavsett vem, vilka eller vad konflikten gäller. Det kan hända att man känner sig obekväm, osäker eller oklar över vilket sätt man kan bidra till att konflikten inte förvärras i första hand och i förlängningen att hitta en bra väg till att helt lösa konflikten. Här erbjuder Medlaren stöd och kompetensutveckling i form av individuella samtal, metodtips och rådgivning. Vi lägger tillsammans upp träffarna med innehåll efter det aktuella behovet.

Medarbetarstöd

Ibland kan enskilda medarbetare behöva stöd och/eller kompetensutveckling för att bättre kunna förstå och hantera pågående konflikter eller bereda sig på de konflikter som oundvikligen dyker upp på en arbetsplats. Det kan vara att stärka sig själv och sin förmåga i att agera i stället för att reagera, att medvetandegöra sina egna konfliktmönster eller hitta tekniker som gör att man blir mer trygg och mindre stressad i små eller större konfliktsituationer. Den enskilde medarbetarens behov styr innehållet i träffarna, men vi kan t.ex. jobba med fokusträning, konfliktkunskap, avstressning, och olika metoder för att bättre kunna bidra till en låg konfliktnivå och välmående.
OBS! Alla uppgifter som framkommer i den verksamhet som Medlaren bedriver behandlas konfidentiellt, tystnadsplikt råder.

Top